PlayAd förvärvar Flow Network – bildar nordisk jätte inom online video.

PlayAd Media Group har förvärvat Flow Network och stärker därmed sin position ytterligare som det ledande oberoende mediebolaget inom online video i Norden.

Förvärvet av svenska Flow Network innebär, utöver en gedigen publicistlista, att PlayAd kommer att ha ett ännu tydligare fokus på produktion av videoinnehåll. Den nya redaktionen kommer att bidra med egenproducerad videojournalistik för att komplettera publicisternas egna innehåll och bredda syndikeringsmöjligheterna.

– PlayAd kommer genom köpet av Flow Network bli ännu mer kompletta som mediehus inom online video i Norden. Vi kommer i och med Flow Networks etablerade redaktionsverksamhet att kunna erbjuda vårt nordiska YouPlay-nätverk ett högkvalitativt redaktionellt videoinnehåll för publicering inom nyheter, sport, featureområdet och så kallade explainers, berättar Jonna Strandberg, Nordenchef för YouPlay.

– På en marknad som dessutom domineras av globala aktörer som YouTube och Facebook är det oerhört viktigt att lokala publicister hittar både redaktionella och kommersiella samarbeten för att skapa bättre förutsättningar för lokal tillväxt, vilket är viktigt för att bevara mediemångfalden och värna om den lokala oberoende och granskande journalistiken, fortsätter Jonna.

Eget redaktionellt innehåll som skräddarsys för de anslutna publicisterna svarar upp mot den ökade efterfrågan på att som annonsör synas i kvalitativa och trovärdiga redaktionella videomiljöer. Affären innebär även att PlayAd kommer kunna erbjuda marknaden, dvs annonsörer och mediebyråer, ett ännu större och bredare nätverk av premiumpublicister.

– Att annonsera hos PlayAd innebär att man som annonsör kan känna sig säker på att hamna i en trovärdig och säker miljö då vi representerar svenska premiumsajter. Genom sammanslagningen med Flow Network stärker vi upp vårt nätverk ytterligare med många starka lokala mediehussajter, säger Mats Ståhl, CEO PlayAd Sverige.

PlayAd kommer i och med sammanslagningen representera starka varumärken som Norrköpings Tidningar, Göteborgs-Posten, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning, Enköpings-Posten, NSD, Norrbottens-Kuriren, Hallandsposten, Bohusläningen, Piteå-Tidningen m fl. Sedan tidigare finns NWT-koncernen och Skånska Dagbladet-koncernen, som representerar svenska lokala mediehus, med i nätverket.

Ytterligare lokala mediehus har valt att ansluta sig till PlayAds nätverk. Senast in är VK Media i Umeå med titlarna VK.se, Folkbladet.nu och affärsliv24.vk.se.

– För oss är det viktigt att ha en stark partner med stor kunskap inom online video, som kan representera oss på bästa sätt på den nationella arenan. Vi har följt PlayAds resa och tycker de har visat att de är en aktör med en tydlig vision och hållbar utveckling. Dessutom blir det väldigt spännande att ingå i ett ännu större publicistnätverk, i och med PlayAds förvärv av Flow Network, säger Sture Bergman, koncernchef på VK Media.

Flow Networks VD Mikael Benckert om affären:

– Affären är en win-win. Istället för att konkurrera blir vi någonting mycket större och bättre för svenska publicister, vilket är viktigt då konkurrensen från de globala aktörerna på online videomarknaden blir allt hårdare. Sammanslagningen kommer även innebära ett starkt erbjudande ut mot marknaden.

– PlayAd är redan en av Sveriges fem största kommersiella online videokanaler och nu får vi tillsammans med alla våra publicister kraft att växa både i Sverige och övriga Norden. Jag och alla på redaktionen ser verkligen fram emot vår resa tillsammans, avslutar Mikael.

Förvärvet sker genom en riktad nyemission varefter Flow Networks ägare blir delägare i PlayAd Media Group International. Lennart Foss, koncernchef för NTM, kommer att ingå i styrelsen.